Tính Năng

[ Sự Kiện ] Mừng xuân năm mới· 2021

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 10h30 ngày 3/2/2021
 • Kết thúc: 0h ngày 23/2/2021

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : 


Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Hộp quà Năm mới Tân Sửu


Đánh quái rơi ra. 
- Các bản đồ: Bản đồ luyện công 70 - 80 - 90 - 

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Pháo Tiểu


Mở "Hộp quà Năm mới Tân Sửu"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Pháo Trung


Mở "Hộp quà Năm mới Tân Sửu"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Pháo Đại


Mở "Hộp quà Năm mới Tân Sửui"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


THÀNH PHẨM : 


Nội Dung

Chi Tiết

Phong pháo tiểu

 • Sử dụng tối đa 500 Phong pháo tiểu
 • Sử dụng nhận được 50.000 EXP / Phong pháo tiểu.

Công Thức

5 Pháo Tiểu + 500 Lượng BạcNội Dung

Chi Tiết

Phong pháo Trung

 • Sử dụng tối đa 500 Phong pháo Trung
 • Sử dụng nhận được 100.000 EXP / Phong pháo Trung.

Công Thức

5 Pháo Tiểu 2 Pháo Trung + 1000 Lượng Bạc

Nội Dung

Chi Tiết

Phong pháo Đại

 • Sử dụng tối đa 1500 Phong pháo Đại
 • Sử dụng nhận được 200.000 EXP / Phong pháo Đại.
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

5 Pháo Tiểu 2 Pháo Trung + 1 Pháo Đại + 2000 Lượng Bạc + 1 Tiền Đồng Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
Phong pháo đại
Mảnh trang bị an bang
Mảnh trang bị định quốc
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Thiệp Mừng Năm Mới Tân sửu ( Sử dụng để đua top event )


MỐC PHÁO ĐẠI : 

Số lượng Phong Pháo ĐạiPhần Thưởng
Mốc 500

5.000.000 EXP + 5 Thiệp Mừng Năm Mới Tân sửu


Số lượng Phong Pháo ĐạiPhần Thưởng
Mốc 1000

10.000.000 EXP + 10 Thiệp Mừng Năm Mới Tân sửuSố lượng Phong Pháo ĐạiPhần Thưởng
Mốc 1500

15.000.000 EXP + 15 Thiệp Mừng Năm Mới Tân sửu + 5 Tiềm Năng + 1 Kỹ năngTop 3 nhân sĩ sử dụng "Thiệp mừng năm mới Tân Sửu" nhiều nhất sẽ nhận được

Thiệp năm mớiThứ hạngPhần Thưởng
Thiệp mừng năm mới Tân Sửu
Top 1 sử dụng 1 Bộ trang bị an bang ngẫu nhiên thuộc tính


Top 2 sử dụng 1 Phi vân + 1 bộ trang bị định quốc ngẫu nhiên thuộc tính
Top 3 sử dụng 1 phi vân

 

BÁNH CHƯNG THẬP CẨM : Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Bánh chưng thập cẩm


Tham gia tống kim x5

Sử dụng nhận được 250.000 EXP 1 nhân vật có thể sử dụng 500 "Bánh chưng thập cẩm"

Bánh chưng thập cẩm

Dã tẩu mốc 10 20 30 40 (x1)

Sử dụng nhận được 250.000 EXP 1 nhân vật có thể sử dụng 500 "Bánh chưng thập cẩm"

Bánh chưng thập cẩm

Boss Sát thủ 70 x1

Boss Sát thủ 80 x2

Boss Sát thủ 90 x3

Sử dụng nhận được 250.000 EXP 1 nhân vật có thể sử dụng 500 "Bánh chưng thập cẩm"

Bánh chưng thập cẩm

Boss Tiểu Hoàng Kim x5

Sử dụng nhận được 250.000 EXP 1 nhân vật có thể sử dụng 500 "Bánh chưng thập cẩm"

Bánh chưng thập cẩm

Boss Đại Hoàng Kim x20

Sử dụng nhận được 250.000 EXP 1 nhân vật có thể sử dụng 500 "Bánh chưng thập cẩm"Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x5  Phong pháo đại
 • x5  Bánh chưng thập cẩm
Chưởng quản kính bút