Tính Năng

Chạy autoupdate để cập nhập phiên bản mới để tham gia game 16h30 11/3

 

Thông báo :
Bảo trì máy chủ 16h-16h30 sau khi bảo trì xong vui lòng 100% tắt auto + tắt toàn bộ game rồi rồi chạy lại autoupdate mới để cập nhập phiên bản mới :
- Fix 100% autologin
- Chặn kéo xe liên máy ở 2 loại Auto KimYenFree Và Kim Yến thu phí
- Các trường hợp cố tình phá game sẽ bị band mã máy ( Máy đó vĩnh viễn sẽ không thể vào lại được game )
- Lic mới auto kim yến free : svg_thd

Trang chủ : www.tinhhuynhde.com

Chưởng quản kính bút