Tính Năng

[S2] Lộ trình máy chủ Tình Huynh Đệ S2

 ⭐ 19h 12/6/2021 : Khai mở máy chủ đóng toàn bộ các hoạt động để đua top

⭐ 19h 14/6/2021 : Kết thúc đua top

⭐ 19h 14/6/2021 : Mở dã tẩu , Lập Bang Hội , Vượt Ải , Phong Lăng Độ , Boss Tiểu Hoàng Kim , Boss sát thủ , Quả huy hoàng ( Sơ ) , Sư đồ thiếp .

⭐ 15/6/2021 :  Đua ngựa 4 mùa

⭐ 16/6/2021 : Khai mở tống kim đại chiến 11h+21h + Khai mở boss đại hoàng kim

⭐ 18h 20/6/2021 : Khai mở liên đấu - Thời gian kết thúc 20/7 ( Tháng thứ nhất )

⭐ 29/6/2021 : Khai mở trống khải hoàn

⭐ Thất thành đại chiến : khi 3 bang hội đạt số lượng trên 100 người. ( Phần thưởng : 50 KNB 1 thành thị )

⭐ Tống kim thiên tử : 21h thứ 2 sau khi thất thành đại chiến diễn ra ( Phần thưởng 200 KNB bang chiến thắng )

⭐ Thiên Hạ Đệ Nhất Bang : 1/8 bắt đầu khai mở vòng loại ( Tổng giải thưởng 20.000.000 VNĐ gồm tiền mặt và vật phẩm ingame )


Thời gian hoạt động trong game

🔥Dã tẩu

Thời gian : Cả Ngày

🔥Tống Kim

Thời Gian : 11h + 21h

🔥Liên Đấu

Thời Gian : 18->19h hàng ngày

🔥Boss Tiểu Hoàng Kim

Thời Gian : 13h và 22h và 23h30

🔥Boss Đại Hoàng Kim

Thời Gian : 13h  + 17h + 22h + 22h30

🔥Vượt ải

Thời Gian : Cả Ngày

🔥Phong Lăng Độ

Thời Gian : Giờ chẵn

🔥Boss Sát Thủ

Thời Gian : Cả Ngày

🔥Trống Khải Hoàn

Thời Gian : 17h->24h

🔥Thất Thành Đại Chiến

Thời Gian : 20h30 Thứ 6 hàng tuần

🔥Đua ngựa

Thời Gian : 20h và 20h30

🔥Phong hỏa liên thành

Thời Gian : 13h30 Thứ 7 và chủ nhật

🔥Quả huy hoàng

Thời Gian : 12h + 21h hàng ngàyChưởng quản kính bút