Tính Năng

[ S2 ] Phần thưởng Tống kim đại chiến

 Tống kim sẽ được khai mở vào 16/6 các khung giờ : 11h + 21h

Khi đạt các mốc :

- Hiệu úy : 1 Hộp quà đỏ

- Thống lĩnh : 2 Hộp quà đỏ

- Phó tướng : 3 Hộp quà đỏ

- Đại tướng : 4 Hộp quà đỏ

Phần thưởng EXP khi đạt 1500 điểm và kết thúc trận đấu :

11h : 5.000.000 EXP

21h : 15.000.000 EXP

Phần thưởng Tống kim 21h hàng ngày khi đạt 1500 điểm tích lũy sẽ may mắn nhận 1 trong các vật phẩm sau :

- Tiên thảo lộ

- VLMT

- TTK

- Rương Cũ ( Mở ra trang bị 6 dòng trắng )

- Phúc duyên

- Thuốc lắc

...

Ngoài ra Top 20 TK 21h hàng ngày sẽ nhận được tiền đồng :

Top 1 : 100 Tiền đồng

Top 2 : 90 Tiền đồng

Top 3 : 80 Tiền đồng

Top 4 : 70 Tiền đồng

Top 5 : 60 Tiền đồng

Top 6 : 50 Tiền đồng

Top 7 : 40 Tiền đồng

Top 8 : 30 Tiền đồng

Top 9 : 20 Tiền đồng

Top 10 đến 20 : 10 Tiền đồngChưởng quản kính bút