Tính Năng

[S2] Săn Boss Đại Hoàng kim máy chủ thử nghiệm - Nhận KNB máy chủ openbeta

 

- Boss đại HK sẽ diễn ra vào 19h + 19h30 mỗi đợt sẽ có 3 con

Sau khi tiêu diệt sẽ nhận túi KNB sử dụng sẽ nhận được 5 KNB tại tiền trang có thể sử dụng tại máy chủ openbeta

Thời gian : Từ ngày 3/6 -> 11/6

www.tinhhuynhde.com


Chưởng quản kính bút