Tính Năng

[S2] Sự kiện đua top máy chủ Tình Huynh Đệ s2

 

Đua top máy chủ Tình Huynh Đệ

  

🔔 Thông tin đua top máy chủ Tình Huynh Đệ :Thời gian đua top : 19h ngày 12/6/201 đến 19h ngày 14/6/2021

 

Trong thời gian đua top các hoạt động và sự kiện sẽ tạm đóng.

 

🎁 Phần Thưởng Đua top

 

Vị TríGiải thưởng

1

  • 200 Kim Nguyên Bảo
  • 1 Nhạc Vương Kiếm

2

  • 150 Kim Nguyên Bảo
  • 1 Nhạc Vương Kiếm

3

  •       100 Kim Nguyên Bảo     
  • 1 Nhạc Vương Kiếm

 4

  • 80 Kim Nguyên Bảo 

 5

  • 60 Kim Nguyên Bảo

 6 - 10 

  • 50 Kim Nguyên Bảo

 

Chưởng quản kính bút