Tính Năng

[ S1 ] Cập nhập sự kiện 20 tháng 10

 

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 25/9/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 10/10/2021
 • 16h ngày 10/10 sẽ đóng chức năng ép bó hoa , vật phẩm Bó hoa tam sắc và bó hoa tứ sắc có hiệu lực vĩnh viễn
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quan



Các thành thị vả thôn trấn



Nguyên Liệu : 


Hộp quà 20 tháng 10 : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây





Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Hoa hồng xanh



Mở "Hộp quà 20 tháng 10"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Trắng



Mở "Hộp quà 20 tháng 10"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Vàng



Mở "Hộp quà 20 tháng 10"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa hồng đỏ



Mở "Hộp quà 20 tháng 10"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


THÀNH PHẨM : 


Nội Dung

Chi Tiết

Bó Hoa tam sắc


 • Sử dụng tối đa 2500 Bó hoa tam sắc
 • Sử dụng nhận được 500.000 EXP / Bó Hoa Tam Sắc

Công Thức

1 Hoa hồng xanh + 1 Hoa hồng vàng + 1 Hoa hồng trắng + 7000 lượng bạc  




Nội Dung

Chi Tiết

Bó hoa tứ sắc


 • Sử dụng tối đa 5000 Bó hoa tứ sắc
 • Sử dụng nhận được 1.500.000 EXP / Bó hoa tứ sắc.
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

2 hoa hồng trắng + 2 hoa hồng vàng + 2 hoa hồng xanh + 1 hoa hồng đỏ + 2 vạn lượng bạc + 1 tiền đồng 



Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên












Bó hoa tứ sắc
Phiên vũ cấp độ 130
Mảnh Trang bị HKMP
Viêm Đế Đồ Đằng ( để đổi trang bị viêm đế )
Lệnh Bài Boss Tình huynh đệ ( Triệu hồi Boss HK Tình huynh đệ )
Thiên sơn tuyết liên
Trang bị vinh diệu ( HSD 1 tháng )
Trang bị Hoàng kim môn phái
Bôn tiêu
Trang bị Hồng Ảnh
Trang bị động sát
Trang bị an bang
Nhất kỷ càn khôn phù
Thần bí khoáng thạch
Mảnh trang bị an bang
Vô danh giới chỉ ( 30 ngày )
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6
Huyền tinh khoáng thạch cấp 7
Huyền tinh khoáng thạch cấp 8


Mốc phần quà bó hoa tứ sắc :



Số lượng Bó hoa tứ sắcPhần Thưởng

Mốc 2500 bó hoa tứ sắc

1 Bộ Vinh diệu 30 ngày + 1 Trang bị HKMP + 250 Triệu EXP




Số lượng Bó hoa tứ sắcPhần Thưởng

Mốc 5000 bó hoa tứ sắc

2 Trang bị HKMP + 500 Triệu EXP


Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x10  Bó hoa tứ sắc

Chưởng quản kính bút