Tính Năng

[ S1 ] Sự kiện Quốc Khánh Việt Nam 2/9

       

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 2/9/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 25/9/2021
 • 16h ngày 25/9 sẽ đóng chức năng ép vật phẩm
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : 

Hộp quà quốc khánh : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ Liên hoa

CHẾ TẠO :


Vòng Hoa Quốc Khánh


Nội Dung

Chi Tiết

Vòng Hoa quốc khánh

 • Sử dụng tối đa 1500 Vòng Hoa Quốc Khánh
 • Sử dụng nhận được 400.000 EXP / Mũ chiến sĩ

Công Thức

1 Kim + 1 Mộc + 1 Hỏa + 1 Thủy + 1 Thổ + 3000 lượng Vòng Hoa Độc Lập


Nội Dung

Chi Tiết

Vòng Hoa độc lập

 • Sử dụng tối đa 1500 vòng hoa độc lập
 • Sử dụng nhận được 600.000 EXP / Mũ chiến sĩ

Công Thức

1 Kim + 1 Mộc + 1 Hỏa + 1 Thủy + 1 Thổ + 5000 lượng 

Vòng Hoa Tự Do


Nội Dung

Chi Tiết

Vòng Hoa Tự Do

 • Sử dụng tối đa 5000 Bánh trung thu
 • Sử dụng nhận được 2.500.000 EXP / Vòng Hoa Tự Do

Công Thức

1 Kim + 1 Mộc + 1 Hỏa + 1 Thủy + 1 Thổ + 1v5000 lượng + 1 Tiền Đồng

Phần thưởng Vòng Hoa Tự Do :
Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên


Vòng Hoa Tự Do
Viêm Đế Đồ Đằng ( để đổi trang bị viêm đế )
Lệnh Bài Boss Tình huynh đệ ( Triệu hồi Boss HK Tình huynh đệ )
Thiên sơn tuyết liên
Trang bị vinh diệu ( HSD 1 tháng )
Trang bị Hoàng kim môn phái
Bôn tiêu
Trang bị Hồng Ảnh
Trang bị động sát
Trang bị an bang
Nhất kỷ càn khôn phù
Thần bí khoáng thạch
Mảnh trang bị an bang
Vô danh giới chỉ ( 30 ngày )
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6
Huyền tinh khoáng thạch cấp 7
Huyền tinh khoáng thạch cấp 8

Mốc Vòng Hoa Tự DoMốcPhần Thưởng

Vòng Hoa Tự Do
1500 : 100tr EXP + 1 HT 6 +1 Bộ vinh diệu 20 ngày + 200 triệu EXP + 2 Viêm đế đồ đằng3000 : 1 Trang bị an bang hoàn mỹ + 1 HT 7 + 300 triệu EXP + 3 viêm đế đồ đằng5000 : 1 trang bị HKMP + 1 HT8 + 500 Triệu EXP + 4 viêm đế đồ đằng
Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm
 • x10  Vòng Hoa Tự Do

Tống Kim Cả ngày


Nội DungChi Tiết


 • Kết thúc trận đạt Quần hàm Hiệu Úy và Thống Lĩnh nhận 15 Vòng Hoa Độc Lập


  Kết thúc trận đạt Quần hàm Phó tướng và Đại Tương nhận 20 Vòng Hoa Độc Lập

Chưởng quản kính bút