Tính Năng

[ S2 ] Event Phong Hỏa Liên Thành

  

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 14/10/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 4/11/2021
 • 16h ngày 4/11 sẽ đóng chức năng chế tạo + nhận mốc
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : Đại Hỷ Lễ Bao

Đại Hỷ Lễ Bao : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Phong
Mở "Đại Hỷ Lễ Bao"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hỏa
Mở "Đại Hỷ Lễ Bao"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Liên
Mở "Đại Hỷ Lễ Bao"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Thành
Mở "Đại Hỷ Lễ Bao"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


THÀNH PHẨM : 


Nội Dung

Chi Tiết

Bánh Kem Như Ý • Sử dụng tối đa 2500 Bánh Kem Như Ý
 • Sử dụng nhận được 700.000 EXP / Kem Như Ý

Công Thức

1 Phong + 1 Hỏa + 1 Liên + 1 Thành + 5000 lượng  
Nội Dung

Chi Tiết

Bánh kem dâu

 • Sử dụng tối đa 3000 Bánh kem dâu
 • Sử dụng nhận được 2.500.000 EXP / Bánh kem dâu
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

1 Phong  + 1 Hỏa + 1 liên + 1 Thành + 1 Vạn lượng + 1 Tiền đồng Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
Bánh kem dâu
Phiên vũ cấp độ 130
Trang Bị HKMP ( Hạn Chế Thời Gian )
Mảnh Trang bị HKMP
Viêm Đế Đồ Đằng ( để đổi trang bị viêm đế )
Lệnh Bài Boss Tình huynh đệ ( Triệu hồi Boss HK Tình huynh đệ )
Thiên sơn tuyết liên
Trang bị vinh diệu ( HSD 1 tháng )
Trang bị Hoàng kim môn phái
Bôn tiêu
Trang bị Hồng Ảnh
Trang bị động sát
Trang bị an bang
Nhất kỷ càn khôn phù
Thần bí khoáng thạch
Mảnh trang bị an bang
Vô danh giới chỉ ( 30 ngày )
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6
Huyền tinh khoáng thạch cấp 7
Huyền tinh khoáng thạch cấp 8


Mốc phần quà Số lượng Bánh kem dâuPhần Thưởng

Bánh kem dâu

1000 : 1 mảnh HKMP + 200 triệu EXP + 1 HT cấp 6 + 1 Trang bị  Kim Quang


2000 : 1 Mảnh HKMP + 500 Triệu EXP + 1 HT cấp 7 + 1 Trang bị An Bang Hoàn Mỹ


3000 : 1 Mảnh HKMP + 1 Tỷ EXP + 1 HT Cấp 8 + 1 Bộ Vinh Diệu 30 ngày ( 40% sẽ nhận thêm 1 trang bị HKMP - Có trang bị HKMP Hạn chế thời gian - Thời hạn vĩnh viễn ) 
Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x10  Bánh Kem Dâu

Trang bị Hạn Chế Thời Gian :


Hạn Chế Thời Gian - Thiếu Lâm


VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Đường Môn

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Nga Mi

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Cái Bang

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Võ Đang

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian- Thiên Vương Bang

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Ngũ Độc Giáo

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Thúy Yên Môn

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Thiên Nhẫn Giáo

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Côn Lôn Phái

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến
Chưởng quản kính bút