Tính Năng

[S1 + S2] Sự kiện Giáng sinh 2021

 


  

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 24/11/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 24/11/2021
 • 16h ngày 14/12 sẽ đóng chức năng chế tạo + nhận mốc
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : Hộp Lễ Phẩm

Đại Hỷ Lễ Bao : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Hoa tuyết 


Cành thông


Cà rốt
Mở "Hộp quà giáng sinh"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Nón giáng sinh
Mở "Hộp quà giáng sinh"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Khăn choàng ( Đỏ )
Mở "Hộp quà giáng sinh"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Khăn choàng ( Xanh)
Mở "Hộp quà giáng sinh"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


THÀNH PHẨM : 


Nội Dung

Chi Tiết

Người tuyết thường • Sử dụng tối đa 2500 Người tuyết thường
 • Sử dụng nhận được 700.000 EXP / Kem Như Ý

Công Thức

Hoa tuyết + Cành thông + Cà rốt + Nón giáng sinh + 4000 Lượng bạc  Nội Dung

Chi Tiết

Người tuyết choàng khăn xanh • Sử dụng tối đa 2500 Người tuyết choàng khăn xanh
 • Sử dụng nhận được 1.200.000 EXP / Kem Như Ý

Công Thức

Hoa tuyết + Cành thông + Cà rốt + Nón giáng sinh + Khăn choàng xanh + 7000 Lượng bạc Nội Dung

Chi Tiết

Người tuyết choàng khăn đỏ

 • Sử dụng tối đa 3000 Thiệp Cao Đồ
 • Sử dụng nhận được 4.000.000 EXP / Người tuyết choàng khăn đỏ
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

Hoa tuyết + Cành thông + Cà rốt + Nón giáng sinh + Khăn choàng đỏ + 1 Tiền đồng + 1 vạn 5000 Lượng bạc Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
Thiệp Cao Đồ
Rương HKMP ( Chọn phái )
Bổ Thiên Thạch Trung ( chế tạo trang bị Bạch Kim )
Phiên vũ cấp độ 130
Trang Bị HKMP ( Hạn Chế Thời Gian )
Mảnh Trang bị HKMP
Viêm Đế Đồ Đằng ( để đổi trang bị viêm đế )
Lệnh Bài Boss Tình huynh đệ ( Triệu hồi Boss HK Tình huynh đệ )
Thiên sơn tuyết liên
Trang bị vinh diệu ( HSD 1 tháng )
Trang bị Hoàng kim môn phái
Bôn tiêu
Trang bị Hồng Ảnh
Trang bị động sát
Trang bị an bang
Nhất kỷ càn khôn phù
Thần bí khoáng thạch
Mảnh trang bị an bang
Vô danh giới chỉ ( 30 ngày )
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6
Huyền tinh khoáng thạch cấp 7
Huyền tinh khoáng thạch cấp 8


Mốc phần quà Vật phẩm Phần Thưởng

Người tuyết choàng khăn đỏ

1000 : 1 nhất kỷ càn khôn + 200 Triệu EXP

2000 : 1 Bộ vinh diệu 30 ngày + 1 HT 8 + 500 Triệu EXP

3000 : 1 Bổ thiên thạch Trung + 1 Thần bí khoáng thạch + 1 Tỷ EXP

4000 : 

50% Nhận rương HKMP ( chọn phái )

40% Trang bị hạn chế thời gian

10% Nhẫn vô danh

Ngoài ra nhận thêm 1 tỷ 500 Triệu EXP


Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x15  Người tuyết choàng khăn đỏ

Trang bị Hạn Chế Thời Gian :


Hạn Chế Thời Gian - Thiếu Lâm


VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Đường Môn

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Nga Mi

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Cái Bang

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Võ Đang

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian- Thiên Vương Bang

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Ngũ Độc Giáo

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Thúy Yên Môn

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Thiên Nhẫn Giáo

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

Hạn Chế Thời Gian - Côn Lôn Phái

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến
Chưởng quản kính bút