Tính Năng

[ S3 ] Đua top máy chủ S3 Tình Huynh Đệ

 

Đua top máy chủ Tình Huynh Đệ

  

🔔 Thông tin đua top máy chủ Tình Huynh Đệ :Thời gian đua top : 19h ngày 27/11/2021 đến 19h ngày 29/11/2021

 

Trong thời gian đua top các hoạt động và sự kiện sẽ tạm đóng.

 

🎁 Phần Thưởng Đua top

 

Vị TríGiải thưởng

1

  • 250 Kim Nguyên Bảo
  • 1 Phi Vân

2

  • 200 Kim Nguyên Bảo
  • 1 Phi Vân

3

  •       150 Kim Nguyên Bảo     
  • 1 Phi Vân

 4

  • 150 Kim Nguyên Bảo 

 5

  • 150 Kim Nguyên Bảo

 6 - 10 

  • 150 Kim Nguyên Bảo

 

Chưởng quản kính bút