Tính Năng

[S3]GIFTCODE máy chủ S3

  MÃ CODE : TINHHUYNHDE

Các nhân sĩ hãy tới NPC Hỗ trợ tân thủ để nhập

Phần Thưởng : 

+ 10 Tiềm năng

+ 2 Kỹ năng

+ 6 Tinh hồng bảo thạch

+ 1 Phi Phong

+ 10 Bách quả lộ
Chưởng quản kính bút