Tính Năng

[ S1 ] Sự kiện tết nguyên đán 2022 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 10/1/2022

 • Kết thúc: 16h ngày 2/2/2022
 • 16h ngày ngày 2/2/2022 sẽ đóng chức năng chế tạo + nhận mốc
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : Túi mừng xuân

Hộp quà giáng sinh : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú


Lá BánhMở "Túi mừng xuân"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


Đậu xanh


Mở "Túi mừng xuân"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.Gạo Nếp


Mở "Túi mừng xuân"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Thịt Heo


Mở "Túi mừng xuân"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


THÀNH PHẨM : 


Nội Dung

Chi Tiết

Bánh Chưng Thường • Sử dụng tối đa 2500 Bánh Chưng Thường
 • Sử dụng nhận được 1.200.000 EXP / Bánh Chưng Thường

Công Thức

1 Lá bánh + 1 Gạo nếp + 1 Đậu xanh + 5000 lượng bạcNội Dung

Chi Tiết

Bánh chưng hảo hạng • Sử dụng tối đa 2500 Bánh chưng hảo hạng
 • Sử dụng nhận được 1.800.000 EXP / Bánh chưng hảo hạng

Công Thức

1 Lá bánh + 1 Gạo nếp + 1 Đậu xanh + 1 thịt heo + 1v lượng bạc Nội Dung

Chi Tiết

Bánh chưng thượng hạng

 • Sử dụng tối đa 7000 Bánh chưng thượng hạng
 • Sử dụng nhận được 8.000.000 exp / Bánh chưng thượng hạng
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

1 Lá bánh + 1 Gạo nếp + 1 Đậu xanh + 1 thịt heo + 2v + 1 Tiền đồng 


Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
Bánh Chưng Thượng hạng
Rương HKMP ( Chọn phái )
Bổ Thiên Thạch Trung ( chế tạo trang bị Bạch Kim )
Phiên vũ cấp độ 130
Trang Bị HKMP ( Hạn Chế Thời Gian )
Mảnh Trang bị HKMP
Viêm Đế Đồ Đằng ( để đổi trang bị viêm đế )
Lệnh Bài Boss Tình huynh đệ ( Triệu hồi Boss HK Tình huynh đệ )
Thiên sơn tuyết liên
Trang bị vinh diệu ( HSD 1 tháng )
Trang bị Hoàng kim môn phái
Bôn tiêu
Trang bị Hồng Ảnh
Trang bị động sát
Trang bị an bang
Nhất kỷ càn khôn phù
Thần bí khoáng thạch
Mảnh trang bị an bang
Vô danh giới chỉ ( 30 ngày )
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6
Huyền tinh khoáng thạch cấp 7
Huyền tinh khoáng thạch cấp 8

Mốc phần quà Vật phẩm Phần Thưởng

Phong pháo đại

1000 : 1 BTT Trung + 1 Bộ vinh diệu 30 ngày + 500 Triệu EXP

2500 : 1 Rương HKMP Chọn phái + 1 BTT Trung  + 1 Tỉ EXP

5000 : 1 Nhẫn vô danh + 1 Trang bị Hạn chế + 2 BTT Trung + 2 Tỷ EXP + 1 HT 8

7000 : 2 Bổ thiên thạch đại ( Sử dụng ép trang bị BK Tỉ Lệ 100% +1->+10 )  + 4 Tỉ EXP + 2 HT 8
Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x20 Bánh chưng thượng hạng


Chưởng quản kính bút