Tính Năng

[ S3 ] Cập nhập sự kiện tết nguyên đán 2022

   


 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 10/1/2022

 • Kết thúc: 16h ngày 2/2/2022
 • 16h ngày ngày 2/2/2022 sẽ đóng chức năng chế tạo + nhận mốc
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : Túi mừng xuân

Hộp quà giáng sinh : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú


Lá BánhMở "Túi mừng xuân"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


Đậu xanh


Mở "Túi mừng xuân"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.Gạo Nếp


Mở "Túi mừng xuân"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Thịt Heo


Mở "Túi mừng xuân"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


THÀNH PHẨM : 


Nội Dung

Chi Tiết

Bánh Chưng Thường • Sử dụng tối đa 2000 Bánh Chưng Thường
 • Sử dụng nhận được 400.000 EXP / Bánh Chưng Thường

Công Thức

1 Lá bánh + 1 Gạo nếp + 1 Đậu xanh + 1500 lượng bạcNội Dung

Chi Tiết

Bánh chưng hảo hạng • Sử dụng tối đa 2000 Bánh chưng hảo hạng
 • Sử dụng nhận được 600.000 EXP / Bánh chưng hảo hạng

Công Thức

1 Lá bánh + 1 Gạo nếp + 1 Đậu xanh + 1 thịt heo + 3000 lượng bạc Nội Dung

Chi Tiết

Bánh chưng thượng hạng

 • Sử dụng tối đa 3000 Bánh chưng thượng hạng
 • Sử dụng nhận được 2.000.000 exp / Bánh chưng thượng hạng
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

1 Lá bánh + 1 Gạo nếp + 1 Đậu xanh + 1 thịt heo + 7500 lượng bạc + 1 Tiền đồng 


Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên

Bánh chưng thượng hạng
Đồ Phổ HKMP
Kim Quang lệnh bài ( 20 kim quang lệnh bài đổi 1 trang bị Kim quang random )
Phi vân thần mã
Trang bị an bang
Rương cũ ( Sử dụng nhận 1 trang bị 6 dòng chưa khảm nạm )
Mảnh trang bị an bang
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Võ Lâm Mnh
Thủy tinhật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6


Mốc phần quà Vật phẩm Phần Thưởng

Bánh chưng thượng hạng

1000 - 1 HT cấp 5 + 1 Kim quang lệnh bài + 50.000.000 EXP

2000 - 1 HT cấp 6 + 2 Kim quang lệnh bài + 3 Thủy tinh + 100.000.000 EXP

3000 - 3 Kim quang lệnh bài + 1 Trang bị an bang ngẫu nhiên + 1 Ấn Tình huynh đệ 15 ngày + 200.000.000 EXP


  

Tình Huynh Đệ Ấn 

 
Nội DungChi Tiết
 Ấn Tình huynh đệ hạn sử dụng 15 Ngày 

Kim Quang lệnh bài 


Nội DungChi Tiết
 Sử dụng 20 kim quang lệnh bài tới thợ rèn thần bí tại lâm an để đổi 1 trang bị kim quang ngẫu nhiênTống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x10 Bánh chưng thượng hạng

Chưởng quản kính bút