Tính Năng

Alphatest máy chủ Tình Huynh Đệ

Khai mở máy chủ Thử nghiệm Võ Lâm Tình Huynh Đệ

📣Thời gian : 19h ngày 20/1/2021 đến 0h ngày 30/1/2021

📣Nội dung thử nghiệm : Trong thời gian thử nghiệm các bạn hãy tới lễ quan để nhận các vật phẩm test

📣 Các sự kiện và hoạt động sẽ được mở full để cho anh em có thể tham gia thử nghiệm .

📣Dữ liệu sẽ được xóa vào lúc 0h ngày 30/1/2021Chưởng quản kính bút