Tính Năng

Thông báo : Thời gian đăng nhập máy chủ Tình Huynh Đệ

  Thời gian đăng nhập máy chủ tình huynh đệ :


 Đúng 16h ngày 30/1/2021 các bạn có thể tạo nhân vật để vào máy chủ mới

 Lưu ý : 19h mới có thể ra ngoài thành , sử dụng thần hành phù để đi luyện công

 GIFTCODE : TINHHUYNHDE nhập vào lễ quan để có thể nhận phần quà từ BQT


Chưởng quản kính bút