Tính Năng

Kết quả chung quốc top 3 event thiệp năm mới


Top 1 : 1 bộ trang bị an bang ngẫu nhiên thuộc tính
Top 2 : 1 bộ trang bị định quốc ngẫu nhiên thuộc tính + 1 phi vân
Top 3 : 1 phi vân thần mã

Phần thường sẽ được phát vào 16h ngày 23/2

Chưởng quản kính bút