Tính Năng

[ Sự Kiện ] Chào mừng ngày mùng 8 tháng 3

 


 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 24/2/2021

 • Kết thúc: 12h ngày 14/3/2021
 • 12h ngày 14/3 sẽ đóng chức năng ép bó hoa , vật phẩm Bó hoa tam sắc và bó hoa tứ sắc có hiệu lực vĩnh viễn
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : 


Hộp quà 8 Tháng 3 : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Hoa hồng xanhMở "Hộp quà 8 tháng 3"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng TrắngMở "Hộp quà 8 tháng 3"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng VàngMở "Hộp quà 8 tháng 3"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa hồng đỏMở "Hộp quà 8 tháng 3"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


THÀNH PHẨM : 


Nội Dung

Chi Tiết

Bó Hoa tam sắc


 • Sử dụng tối đa 1000 Bó hoa tam sắc
 • Sử dụng nhận được 150.000 EXP / Bó Hoa Tam Sắc

Công Thức

1 Hoa hồng xanh + 1 Hoa hồng vàng + 1 Hoa hồng trắng + 1000 lượng bạc  
Nội Dung

Chi Tiết

Bó hoa tứ sắc


 • Sử dụng tối đa 2500 Bó hoa tứ sắc
 • Sử dụng nhận được 400.000 EXP / Bó hoa tứ sắc.
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

2 hoa hồng trắng + 2 hoa hồng vàng + 2 hoa hồng xanh + 1 hoa hồng đỏ + 4000 lượng bạc + 1 tiền đồng Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
Bó hoa tứ sắc
Mảnh trang bị an bang
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5


Mốc phần quà bó hoa tứ sắc :

Số lượng Bó hoa tứ sắcPhần Thưởng

Mốc 1000 Bó hoa tứ sắc

2 Huyền tinh cấp 4 + 20.000.000 EXP cộng dồn
Số lượng Bó hoa tứ sắcPhần Thưởng

Mốc 2500 bó hoa tứ sắc

1 Trang bị an bang ngẫu nhiên + 50.000.000 EXP cộng dồnTống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x5  Bó hoa tứ sắc

Tống Kim Cả ngày


Nội DungChi Tiết


 • Kết thúc trận đạt Quần hàm Hiệu Úy và Thống Lĩnh nhận 3 Nơ cột hoa loại đặc biệt 

  Kết thúc trận đạt Quần hàm Phó tướng và Đại Tương nhận 5 Nợ cột hoa loại đặc biệt 

Phần thưởng "Nơ cột hoa loại đặc biệt" :

Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
Nơ cột hoa loại đặc biệt :
Sử dụng nhận 1.000.000 EXP
1 nhân vật sử dụng tối đá 500 cái
Mảnh trang bị an bang
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5

Chưởng quản kính bút