Tính Năng

Thay đổi vòng sáng hỗ trợ , boss tiểu hk , boss đại hk , chặn cổng , post điểm tk

 

📣 Thông báo bảo trì 16h->16h10 ngày 21/2 :
❌ Fix vòng sáng hiệu lực 1 giờ sau khi hết về lễ quan hoặc hỗ trợ tân thủ nhận lại mỗi lần sẽ chỉ có tác dụng 1 giờ để hạn chế các account cày tiền.
❌ Boss đại Hoàng kim sẽ fix lại nơi xuất hiện như vng : các động + thành thị ngẫu nhiên và sau 12 tiếng không bị tiêu diệt sẽ tự động bị xóa đi thời gian 1 ngày sẽ xuất hiện 2 lần vào buổi tối có thể là 19h và 19h30
❌Giảm 1/2 số máu boss đại HK
❌ Boss tiểu hoàng kim sẽ xuất hiện vào 3 khung giờ mỗi khung giờ sẽ xuất hiện 10 con ở 10 môn phái để các bang yếu có thể ăn được boss ( 12h30 + 22h + 23h30 )
❌ Quả huy hoàng sẽ bỏ 1 khung giờ 19h đi chỉ còn 2 khung giờ 12h và 23h ( Khung giờ 12h sẽ xuất hiện tại Chiến long động và khung giờ 23h sẽ xuất hiện ở trường bạch sơn bắc và nam để các bang yếu có thể nhặt quả )
❌ Các account chặn cổng sẽ bị band account + IP + các account cùng IP
❌ Các account post điểm TK vi phạm lần đầu sẽ bị khóa 3 ngày lần thứ 2 sẽ xóa account và nhân vật vĩnh viễn ( Các ae trong game có thể quay clip gửi đến BQT )
Trang chủ : www.tinhhuynhde.com

Chưởng quản kính bút