Tính Năng

[Tính năng] Tống kim đại chiến 11h + 21h

Tống kim đại chiến :

Thời gian : 11h , 21h

Tống kim 11h

- Khi đạt 1500 điểm tích lũy trở lên khi kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được : 5.000.000 EXP cộng dồn ngoài ra nhận thêm 1 trong số vật phẩm sau

Pháo hoa , Đại lực hoàn , Phi Tốc hoàn , Võ lâm mật tịch , Tẩy tủy kinh , Phúc duyên , Tinh hồng bảo thạch , Thủy tinh .

- Top 1 -> 10 : Nhận từ 50 Tiền đồng -> 20 Tiền đồng tùy theo thứ hạng


Tống kim 21h

Phần thưởng nhận thêm khi đạt 1500 điểm khi kết thúc trận

- 10.000.000 EXP

- Vật phẩm event ( Tùy theo sự kiện diễn ra trong game )

- Top 1 -> 10 : Nhận từ 50 Tiền đồng -> 20 Tiền đồng tùy theo thứ hạng


LƯU Ý : 1 IP chỉ có thể vào 2 acc trong tống kim

LƯU Ý : Trùng IP khi giết nhau sẽ không nhận được điểm
Chưởng quản kính bút