Tính Năng

Sự kiện chào đón mùa hè 2021

 

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 20/3/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 15/4/2021
 • 16h ngày 15/4 sẽ đóng chức năng ép vật phẩm
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : 

Lễ Bao Mua Hè : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Cam , Lê , Mãng cầu , Bười , Nải chuối ( tỉ lệ thấp )

CHẾ TẠO :


Mâm Bạc


Nội Dung

Chi Tiết

MÂM BẠC

 • Sử dụng tối đa 1000 MÂM BẠC
 • Sử dụng nhận được 200.000 EXP / MÂM BẠC

Công Thức

1 Cam , 1 Lê , 1 Mãng cầu , 1 Bười + 1500 lượng bạc  


Mâm VàngNội Dung

Chi Tiết

MÂM VÀNG

 • Sử dụng tối đa 2500 MÂM VÀNG
 • Sử dụng nhận được 600.000 EXP / MÂM VÀNG
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

2 Cam , 2 Lê , 2 Mãng cầu , 2 Bười , 1 Nải chuối + 5000 lượng bạc + 1 tiền đồng 
Phần thưởng :
Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
MÂM VÀNG
Thiên sơn tuyết liên
Đồ phổ HKMP
Mảnh trang bị an bang
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5

Mốc phần thưởngMốcPhần Thưởng

Mâm Vàng

1000 mâm vàng : 5 Đồ phổ HKMP + 2 HT cấp 5 + 50.000.000 EXP

2500 Mâm vàng : 1 đồ an bang + 3 HT cấp 6 + 100.000.000 EXP
Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x2  Mâm ngũ quả
 • x5  Mâm vàng

Tống Kim Cả ngày


Nội DungChi Tiết


 • Kết thúc trận đạt Quần hàm Hiệu Úy và Thống Lĩnh nhận 15 Mâm Bạc 


  Kết thúc trận đạt Quần hàm Phó tướng và Đại Tương nhận 20 Mâm Bạc


Chưởng quản kính bút