Tính Năng

Sự kiện quốc tế thiếu nhi 1/6

   

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 14/5/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 4/6/2021
 • 16h ngày 11/6 sẽ đóng chức năng ép vật phẩm
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : 

Túi Nguyên Liệu : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Bột mì , Bơ , Sữa , Chocolate ( tỉ lệ thấp ) , Trái cây ( tỉ lệ thấp )

CHẾ TẠO :


Bánh kem thường


Nội Dung

Chi Tiết

Bánh kem thường

 • Sử dụng tối đa 1500 Bánh kem thường
 • Sử dụng nhận được 300.000 EXP / Bánh kem thường

Công Thức

2 bột mì + 2 Bơ + 2 Sữa + 2000 Lượng Bạc 


Bánh kem Chocolate

Nội Dung

Chi Tiết

Bánh kem chocolate

 • Sử dụng tối đa 1500 Bánh kem chocolate
 • Sử dụng nhận được 500.000 EXP / Bánh kem chocolate

Công Thức

2 bột mì + 2 Bơ + 2 Sữa + 1 Chocolate + 5000 Lượng Bạc 

Bánh kem trái câyNội Dung

Chi Tiết

Bánh kem trái cây

 • Sử dụng tối đa 3000 Bánh kem trái cây
 • Sử dụng nhận được 1.200.000 EXP / Bánh kem trái cây
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

2 bột mì + 2 Bơ + 2 Sữa + 1 Chocolate + Trái cây + 1 Vạn Lượng Bạc + 1 Tiền đồngPhần thưởng :
Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
Bánh kem trái cây
Thần bí Khoáng Thạch
Kim Tê
Trang bị Hồng ảnh
Trang bị động sát
Nhất kỷ càn khôn phù
Bôn tiêu
Thiên sơn tuyết liên
Đồ phổ HKMP
Mảnh trang bị an bang
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6

Mốc phần thưởngMốcPhần Thưởng

Bánh kem trái cây

1000 : 100.000.000 EXP + 5 Túi thiên long + 1 HT 6

2000 : 200.000.000 EXP + 2 HT cấp 6 + 1 Trang bị an bang

3000 : 300.000.000 EXP + 1 HT cấp 7 + 1 trang bị kim quang + 1 Nhất kỷ càn khôn phù ( 14 Ngày )Mốc phần thưởngMốcPhần Thưởng

3 Loại

Khi max 3 loại bạn bạn sẽ nhận 1 trong 2 trang bị trong vòng 14 ngày


Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm
 • x10  Bánh kem trái cây

Tống Kim Cả ngày


Nội DungChi Tiết


 • Kết thúc trận đạt Quần hàm Hiệu Úy và Thống Lĩnh nhận 15 Bánh kem Chocolate


  Kết thúc trận đạt Quần hàm Phó tướng và Đại Tương nhận Bánh kem Chocolate

Chưởng quản kính bút