Tính Năng

[ S1 ] Khai mở sự kiện sinh nhật VLTK lần thứ 16

 

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 20/6/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 9/7/2021
 • 16h ngày 9/7 5sẽ đóng chức năng ép vật phẩm
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : 

Túi dụng cụ : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Sữa tươi , đường tinh , bột mì , socola , nến sinh nhật

CHẾ TẠO :

Bánh sinh nhật nhỏ :


Nội Dung

Chi Tiết

Bánh sinh nhật nhỏ

 • Sử dụng tối đa 2000 cái
 • Sử dụng nhận được 100.000 EXP / bánh sinh nhật nhỏ

Công Thức

 1 Sữa tươi , 1 đường tinh ,1  bột mì , 1 socola  + 5000 lượng bạc 


Bánh sinh nhật lớnNội Dung

Chi Tiết

Bánh sinh nhật lớn

 • Sử dụng tối đa 4000 Bánh sinh nhật lớn
 • Sử dụng nhận được 1.400.000 EXP / Bánh sinh nhật lớn
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

 2 Sữa tươi , 2 đường tinh ,2  bột mì , 2 socola  + 1 Nến sinh nhật + 1 Tiền đồng + 1 vạn lượng bạc 


Phần thưởng :
Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
Bánh sinh nhật lớn

Mảnh trang bị an bang
Vô danh giới chỉ ( 30 ngày )
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5


Mốc bánh sinh nhật lớn

    Mốc thưởng

 2000 bánh sinh nhật lớn: 2 HT cấp 7 + 200.000.000 EXP + 1 trang bị Vinh diệu ( 14 ngày )

4000 : 300.000.000 EXP + 1 trong các phẩn thưởng sau

+ 1 Trang bị HKMP ngẫu nhiên

+ 1 Bôn tiêu thần mã

+ 1 Set an bang ngẫu nhiên thuộc tính

Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm
 • x10  Bánh sinh nhật lớn


Chưởng quản kính bút