Tính Năng

[ S2 ] 16h ngày 12/6 Có thể tạo nhân vật đăng nhập máy chủ S2

 - Đúng 16h máy chủ S2 Sẽ chính thức cho tạo nhân vật vào game

Trong thời gian 16->18h59 sẽ không thể sử dụng Thần hành phù và ra khỏi thành

19h chính thức cho các nhân sĩ ra khỏi thành để train !!

Trong thời gian đua top các vật phẩm và sự kiện sẽ đóng hoàn toàn !!


Chưởng quản kính bút