Tính Năng

[ S2 ] GIFTCODE máy chủ S2 Tình Huynh Đệ

 MÃ CODE : TINHHUYNHDE hoặc tinhhuynhde

Các nhân sĩ hãy tới NPC Hỗ trợ tân thủ để nhập

Phần Thưởng : 

+ 10 Tiềm năng

+ 2 Kỹ năng

+ 6 Tinh hồng bảo thạch

+ 1 Phi Phong

+ 10 Bách quả lộChưởng quản kính bút