Tính Năng

[ S2 ] Phần thưởng hỗ trợ tân thủ máy chủ S2 Tình huynh đệ

                                         🔰 Hỗ trợ tân thủ khi tham gia game:

- Bắt đầu trải nghiệm từ level 10

- 1 Set Kim Phong ( 15 ngày )

- Vòng sáng hồi máu , mana , Kháng tất cả 100

- 10 bình tiên thảo lộ 1h ( Chết không biến mất )

- Hỗ trợ skill môn phái level 10 -> 60 khi tham gia phái

- 1 thần hành phù Vĩnh viễn

- 1 thổ địa phù Vĩnh viễn

- Bí kíp 8x khi đạt level 80 ( Không hỗ trợ Vân Long Kích )

- Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử ( 7 Ngày ) khi đạt level 80

- 1 Đại thành Bí Kíp 90

- 1 Túi vũ khí cấp 5Chưởng quản kính bút