Tính Năng

[S2] Đua top tống kim máy chủ Tình huynh đệ S2

  Nhằm khích lệ tinh thần quý nhân sĩ trong khoảng thời gian Alphatest, BQT quyết định tạo sự kiện đua top Tống Kim trận 21h từ 3/62021 đến 21h 11/6/2021

 

 NPC Hỗ trợ: NPC Lễ Quan

- Hỗ trợ đẳng cấp 150

- Hỗ trợ trang bị: tại lễ quan

- Hỗ trợ skill 90, đại thành bí kíp, tẩy tủy kinh, võ lâm mật tịch, bàn nhược tâm kinh

- Hỗ trợ tạo bang

- Hỗ trợ tiền vạn, tiền đồng

 

 Thời gian diễn ra sự kiện:

 

- Các trận Tống Kim 21h diễn ra từ ngày 3/6/2021 đến 21h 11/6/2021

 

 Điều kiện nhận thưởng:

 

- Số lượng người chơi 2 bên đạt 20 người 1 bên


- Giới hạn : 1 acc / IP


- Thể thức : 100% cừu sát


- Post điểm lập tức band ip + không được chấp thuận


 

 Cách thức báo danh nhận thưởng:

 

- Phần thưởng sẽ được phát vào Tiền Trang Lâm An - Openbeta rút ra sử dụng

 

 Phần thưởng:  Top 1 : 200.000 VNĐ , Top 2 : 150.000 VNĐ , Top 3 : 100.000 VNĐ

Chưởng quản kính bút