Tính Năng

[ S1 ] Sự kiện trung thu 2021

     

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 3/8/2021

 • Kết thúc: 0h ngày 25/8/2021
 • 10 ngày 25/8 sẽ đóng chức năng ép vật phẩm
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : 

Túi nguyên liệu : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Túi bột , Túi đường , Túi Trứng , Túi đậu xanh , Túi hạt sen

CHẾ TẠO :


Bánh đậu xanh


Nội Dung

Chi Tiết

Bánh đậu xanh

 • Sử dụng tối đa 1500 Bánh đậu xanh
 • Sử dụng nhận được 200.000 EXP / Mũ chiến sĩ

Công Thức

1 Túi bột + 1 Túi Trứng + Túi đậu xanh + 2000 lượng Bánh hạt sen


Nội Dung

Chi Tiết

Bánh hạt sen

 • Sử dụng tối đa 1500 Bánh hạt sen
 • Sử dụng nhận được 500.000 EXP / Mũ chiến sĩ

Công Thức

1 Túi bột + 1 Túi Trứng + Túi hạt sen + 5000 lượng 

Bánh Trung thu


Nội Dung

Chi Tiết

Bánh trung thu

 • Sử dụng tối đa 5000 Bánh trung thu
 • Sử dụng nhận được 2.000.000 EXP / Bánh trung thu

Công Thức

1 Túi bột + 1 Túi trứng + 1 Túi đậu xanh + 1 túi hạt sen + 1 Tiền đồng +1 vạn 5000 lượng bạc

Phần thưởng Bánh trung thu :
Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
MÂM VÀNG
Lồng đèn kéo quân ( Vật phẩm dùng đua top Event )
Trang bị Hoàng kim môn phái
Bôn tiêu
Trang bị Hồng Ảnh
Trang bị động sát
Trang bị an bang
Nhất kỷ càn khôn phù
Thần bí khoáng thạch
Mảnh trang bị an bang
Vô danh giới chỉ ( 30 ngày )
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6
Huyền tinh khoáng thạch cấp 7
Huyền tinh khoáng thạch cấp 8

Mốc phần thưởngMốcPhần Thưởng

Bánh trung thu

2000 :1 Bộ vinh diệu 14 ngày + 3000 Tr EXP

5000 : 1 Trang bị HKMP ngẫu nhiên + 500 Tr EXP

Đua top Event Trung thu : Thời gian kết thúc 0h ngày 25/8


MốcPhần Thưởng

Khi sử dụng bánh trung các bạn may mắn nhận được Lồng đen kéo quân : Top 3 người sử dụng lồng đèn kéo quân nhất tính đến 0h ngày 25/8 sẽ nhận được phần quà sau

Top 1 : 1 trang bị HKMP Ngẫu nhiên ( Chọn phái )

Top 2 : 1 trang bị HKMP Ngẫu nhiên

Top 3 : 1 Set trang bị Ang bang ngẫu nhiên thuộc tính


Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm
 • x10  Bánh trung thu

Tống Kim Cả ngày


Nội DungChi Tiết


 • Kết thúc trận đạt Quần hàm Hiệu Úy và Thống Lĩnh nhận 15 Bánh hạt sen


  Kết thúc trận đạt Quần hàm Phó tướng và Đại Tương nhận 20 Bánh hạt sen

Chưởng quản kính bút