Tính Năng

[ S1 + S2 ] Hoa sơn đại chiến 20h hàng ngày

 

 • Thời gian diễn ra:

- 20h đến 20h45 hàng ngày

Thời gian báo danh: 5 phút. 
Thời gian thi đấu: 40 phút.
 • Địa điểm và NPC:
Chư vị có thể tham gia tính năng thông qua NPC Hoa Sơn Lão Tẩu ở Hoa sơn cảnh kỹ trường.
Để đến được Đỉnh Hoa Sơn, chư vị có thể di chuyển từ Xa Phu ==> Hoa Sơn cảnh kỹ trường.


Gặp NPC: Hoa Sơn Lão Tẩu để tham gia :


Sau khi báo danh tham gia, chư vị sẽ được đưa vào giao diện chờ để chờ đến ờ thi đấu , 5 phút sau khi chuẩn bị đúng 23h05 tất cả mọi người sẽ được đưa vào map lôi đài hoa sơn và ở màu sát thủ và PK chiến đấu


Yêu cầu tham gia :
 • Đẳng cấp trên 80.
 • Phí báo danh 20 vạn lượng.
 • Ít nhất 10 người tham gia thi đấu.
Điều kiện chiến thắng:
 • Là người chơi còn sống sót sau cùng khi mọi người chơi khác đã bị loại.
 • Nếu có nhiều hơn 2 người còn sống khi hết thời gian thì người nào hạ gục được nhiều người hơn trong trận đấu sẽ là người chiến thắng.

Phần thưởng cho người chiến thắng sống cuối cùng :
 • Người chiến thắng:
 • 20.000.000 EXP
 • 1 Huyền tinh cấp 5
 • 1 VLMT + 1 TTK
 • 2 Lục thủy tinh , 2 Tử Thủy Tinh , 2 Lam Thủy tinh , 2 Tinh hồng bảo thạch
 • 1 Đồ phổ HKMP Ngẫu nhiên

Chưởng quản kính bút