Tính Năng

[ S1 + S2 ] Trang bị bạch kim +8 +9 +10 - Ra mắt chức năng ép Nhẫn Vô Danh Bạch Kim

 

- Vô danh giới chỉ update bạch kim

Trang bị +10 sẽ nhận được 3 kỹ năng tương và các trang bị HKMP khác cũng tương tự


Hướng dẫn ép trang bị +8 +9 +10

Nguyên liệu :
Mua Tại NPC thợ rèn bạch kim
+7 -> +8 : Bắc đẩu quyền 3
+8 -> +9 : Bắc đẩu quyền 4
+9 -> +10 : Bắc đẩu quyền 5
Chưởng quản kính bút