Tính Năng

[ S1 ] Sự kiện năm mới 2021

 
 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 22/12/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 10/1/2022
 • 16h ngày 10/1/2022 sẽ đóng chức năng chế tạo + nhận mốc
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : Bao Lì Xì

Hộp quà giáng sinh : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú


Bao Lì XìTrain các map 7x - 9x

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


Pháo Tiểu


Mở "Bao Lì Xì"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.Pháo Trung


Mở "Bao Lì Xì"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Pháo Đại


Mở "Bao Lì Xì"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


THÀNH PHẨM : 


Nội Dung

Chi Tiết

Phong pháo tiểu • Sử dụng tối đa 2500 Phong pháo tiểu
 • Sử dụng nhận được 1.000.000 EXP / Phong pháo tiểu

Công Thức

3 Pháo tiểu + 5000 lượng bạc Nội Dung

Chi Tiết

Phong pháo trung • Sử dụng tối đa 2500 Phong pháo trung
 • Sử dụng nhận được 1.500.000 EXP / Phong pháo trung

Công Thức

2 Pháo tiểu + 1 Pháo trung + 1v lương bạc Nội Dung

Chi Tiết

Phong pháo đại

 • Sử dụng tối đa 5000 Phong pháo đại
 • Sử dụng nhận được 6.000.000 EXP / Phong pháo đại
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

1 Pháo tiểu + 1 Pháo trung + 1 Pháo đại + 1 Tiền đồng + 2v Lượng bạc 


Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
Phong Pháo Đại
Rương HKMP ( Chọn phái )
Bổ Thiên Thạch Trung ( chế tạo trang bị Bạch Kim )
Phiên vũ cấp độ 130
Trang Bị HKMP ( Hạn Chế Thời Gian )
Mảnh Trang bị HKMP
Viêm Đế Đồ Đằng ( để đổi trang bị viêm đế )
Lệnh Bài Boss Tình huynh đệ ( Triệu hồi Boss HK Tình huynh đệ )
Thiên sơn tuyết liên
Trang bị vinh diệu ( HSD 1 tháng )
Trang bị Hoàng kim môn phái
Bôn tiêu
Trang bị Hồng Ảnh
Trang bị động sát
Trang bị an bang
Nhất kỷ càn khôn phù
Thần bí khoáng thạch
Mảnh trang bị an bang
Vô danh giới chỉ ( 30 ngày )
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6
Huyền tinh khoáng thạch cấp 7
Huyền tinh khoáng thạch cấp 8

Mốc phần quà Vật phẩm Phần Thưởng

Phong pháo đại

1000 : 1 BTT Trung + 1 Bộ vinh diệu 30 ngày + 500 Triệu EXP

2500 : 1 Rương HKMP Chọn phái + 1 BTT Trung  + 1 Tỉ EXP

5000 : 1 Nhẫn vô danh + 1 Trang bị Hạn chế + 2 BTT Trung + 2 Tỷ EXP
Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x20 Phong pháo đại

Chưởng quản kính bút