Tính Năng

[ S3 ] Sự kiện giáng sinh 2021

 

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 2/12/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 22/12/2021
 • 16h ngày 22/12 sẽ đóng chức năng chế tạo + nhận mốc
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : Hộp Lễ Phẩm

Hộp quà giáng sinh : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Hoa tuyết 


Cành thông


Cà rốt
Mở "Hộp quà giáng sinh"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Nón giáng sinh
Mở "Hộp quà giáng sinh"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Khăn choàng ( Đỏ )
Mở "Hộp quà giáng sinh"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Khăn choàng ( Xanh)
Mở "Hộp quà giáng sinh"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


THÀNH PHẨM : 


Nội Dung

Chi Tiết

Người tuyết thường • Sử dụng tối đa 1000 Người tuyết thường
 • Sử dụng nhận được 100.000 EXP / Người tuyết thường

Công Thức

Hoa tuyết + Cành thông + Cà rốt + Nón giáng sinh + 500 Lượng bạc  Nội Dung

Chi Tiết

Người tuyết choàng khăn xanh • Sử dụng tối đa 1000 Người tuyết choàng khăn xanh
 • Sử dụng nhận được 200.000 EXP / Người tuyết choàng khăn xanh

Công Thức

Hoa tuyết + Cành thông + Cà rốt + Nón giáng sinh + Khăn choàng xanh + 1000 Lượng bạc Nội Dung

Chi Tiết

Người tuyết choàng khăn đỏ

 • Sử dụng tối đa 1500 Người tuyết choàng khăn đỏ
 • Sử dụng nhận được 500.000 EXP / Người tuyết choàng khăn đỏ
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

Hoa tuyết + Cành thông + Cà rốt + Nón giáng sinh + Khăn choàng đỏ + 1 Tiền đồng + 3000 Lượng bạc Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiênNgười tuyết choàng khăn đỏ
Hạt Giống Cây thông
Mảnh trang bị an bang
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Võ Lâm Mnh
Thủy tinhật Tịch
Tẩy Tủy Ki
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5


Mốc phần quà Vật phẩm Phần Thưởng

Người tuyết choàng khăn đỏ

750 : 1 Huyền tinh 4 + 2 Hạt giống cây thông

1500 : 2 Tử Thủy Tinh + 5 Hạt giống cây thông + 2 Kỹ năng + 10 tiềm năngHạt giống cây thôngVật phẩm Phần Thưởng
 
 Sau khi tiêu giệt có thể nhận

+ Phúc duyên

+ Trang bị xanh otp cao

+ Huyền tinh khoáng thạch

+ Rương trang bị : An bang , định quốc , nhu tình , hiệp cốt , thiên hoàng .

Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x10  Người tuyết choàng khăn đỏ

Chưởng quản kính bút